Stowarzyszenie Społeczność MIMUW powstało, aby budować mosty między studentami, doktorantami, absolwentami i pracownikami Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Wiele uwagi poświęciliśmy wypracowaniu wizji Stowarzyszenia, została ona utrwalona w tekście Grzegorza Kossakowskiego. Nazwa Stowarzyszenia wywodzi się z tej wizji i wyraża chęć budowania społeczności, czyli trwałej wspólnoty osób związanych z Wydziałem.

Stowarzyszenie zostało założone 18 stycznia 2012 r., zaś jego członkami założycielami byli:

 1. Michał Bendowski
 2. Eryk Białkowski-Ismaił
 3. Marzena Deć
 4. Artur Gajowy
 5. Aleksander Jankowski
 6. Maciej Jaśkowski
 7. Marcin Jedynak
 8. Alan Kutniewski
 9. Edyta Lasek
 10. Jacek Migdał
 11. Aleksandra Nowak
 12. Michalina Pacholska
 13. Łukasz Piątkowski
 14. Anna Prokopczuk
 15. Rafał Rawicki
 16. Krzysztof Romaniuk
 17. Jan Szejko
 18. Antoni Szych
 19. Adam Świtalski

Na spotkaniu założycielskim uchwalono statut Stowarzyszenia oraz wybrano Zarząd w składzie: Aleksander Jankowski – prezes, Jacek Migdał – wiceprezes, Alan Kutniewski – skarbnik, Maciej Jaśkowski, Marcin Jedynak, Edyta Lasek i Anna Prokopczuk. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Rafał Rawicki – przewodniczący, Łukasz Piątkowski i Antoni Szych.

Członkowie założyciele spotkali się raz jeszcze 19 marca 2012 r., by uchwalić drobne zmiany statutu zgodnie z uwagami organu nadzoru, którym był Prezydent m.st. Warszawy. Ostatecznie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 23 marca 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Początkowy okres działalności Stowarzyszenia zakończyło Walne Zebranie Członków, które odbyło się 3 grudnia 2012 r. Na zebraniu wybrano nowy Zarząd w składzie: Marcin Jedynak – prezes, Jacek Migdał – wiceprezes, Alan Kutniewski – skarbnik, Maciej Jaśkowski, Filip Stachura i Michalina Pacholska. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Antoni Szych – przewodniczący i Cezary Kosko.

Po dłuższej przerwie, kolejna zmiana władz Stowarzyszenia nastąpiła 5 stycznia 2015 r. Na Walnym Zebraniu Członków wybrano nowy Zarząd w składzie: Krystyna Gajczyk – prezes, Sebastian Jaszczur – wiceprezes, Bartłomiej Kielak – wiceprezes, Aleksander Jankowski – skarbnik, Marcin Kalinowski, Jan Kwaśniak i Damian Orlef. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Klaudia Nosal – przewodnicząca, Damian Głodkowski i Michał Kowalczyk.

Na Walnym Zebraniu Członków 5 stycznia 2017 r. wybrano nowy Zarząd w składzie: Krystyna Gajczyk – prezes, Sebastian Jaszczur – wiceprezes, Kamila Winnicka – wiceprezes, Bartłomiej Kielak – skarbnik, Michał Kowalczyk i Karol Pieniący. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Klaudia Nosal – przewodnicząca, Damian Głodkowski i Marcin Kalinowski.