Zarząd

Krystyna Gajczyk – prezes
Michał Filipiuk – wiceprezes
Bartłomiej Kielak – skarbnik
Michał Kowalczyk
Anna Łeń
Szymon Zwara

Komisja Rewizyjna

Adriana Bukała
Aleksander Buła
Jakub Kowalski