Zarząd

Krystyna Gajczyk – prezes
Michał Filipiuk – wiceprezes
Kamila Winnicka – wiceprezes
Bartłomiej Kielak – skarbnik
Michał Kowalczyk
Anna Łeń
Karol Pieniący
Szymon Zwara

Komisja Rewizyjna

Aleksander Buła
Alicja Kowalska
Agnieszka Sękalska