O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Społeczność MIMUW jest ściśle związane z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Nazwa Stowarzyszenia wskazuje jego najważniejszy cel, którym jest budowanie społeczności, czyli trwałej wspólnoty studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Wydziału. Pragniemy budować mosty między tymi grupami, by przez efektywną komunikację ułatwić wymianę idei, doświadczeń i pasji. Chętnie wesprzemy każdy projekt lub inicjatywę, z którego powstanie wartość dodana dla Wydziału.

Szczególnie zależy nam utrzymywaniu kontaktu z absolwentami oraz na angażowaniu ich w życie Wydziału. Wielu z nich, rozproszonych po świecie, chętnie służyłoby innym członkom społeczności radą i pomocą, gdyby tylko mogli się oni dowiedzieć o swoim istnieniu. Chcielibyśmy także, aby absolwenci częściej pojawiali się w szeroko rozumianych murach Wydziału i dzielili swoim doświadczeniem.