Stowarzyszenie Społeczność MIMUW jest ściśle związane z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Nazwa Stowarzyszenia wskazuje jego najważniejszy cel, którym jest budowanie społeczności, czyli trwałej wspólnoty studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Wydziału. Pragniemy budować mosty między tymi grupami, by przez efektywną komunikację ułatwić wymianę idei, doświadczeń i pasji. Chętnie wesprzemy każdy projekt lub inicjatywę, z którego powstanie wartość dodana dla Wydziału.

Szczególnie zależy nam utrzymywaniu kontaktu z absolwentami oraz na angażowaniu ich w życie Wydziału. Wielu z nich, rozproszonych po świecie, chętnie służyłoby innym członkom społeczności radą i pomocą, gdyby tylko mogli się oni dowiedzieć o swoim istnieniu. Chcielibyśmy także, aby absolwenci częściej pojawiali się w szeroko rozumianych murach Wydziału i dzielili swoim doświadczeniem.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na osobistym zaangażowaniu jego członków. Jeśli chcesz ją wesprzeć, dołącz do nas. Najbardziej potrzebujemy Twojej aktywności, ale możesz także wesprzeć Stowarzyszenie swoją składką członkowską lub przekazać nań darowiznę.