Władze

Zarząd

Anna Łeń – prezes
Michał Kowalczyk – wiceprezes
Bartłomiej Kielak – skarbnik
Emilia Wiśnios
Szymon Zwara

Komisja Rewizyjna

Aleksander Buła
Michał Filipiuk
Krystyna Gajczyk