Dokumenty

Wybrane dokumenty Stowarzyszenia:

Wizja Stowarzyszenia – tekst Grzegorza Kossakowskiego z kwietnia 2011 r.

Statut Stowarzyszenia ze zmianami uchwalonymi 19 marca 2012 r., 5 stycznia 2017 r., 16 maja 2018 r. i 1 września 2020 r. (dostępny również w formacie PDF)

Sprawozdanie Zarządu za okres od 18 stycznia do 15 października 2012 r.

Sprawozdania finansowe: 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r.

Uchwała z 20 kwietnia 2018r. o składkach członkowskich